Sąlygos, taisyklės, sutartys

Pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.supersiurblys.lt sąlygos ir taisyklės:


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele, jog sutinkate su „supersiurblys.lt“ taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „supersiurblys.lt“ el. parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Privatumo politika

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama el. parduotuvėje „supersiurblys.lt“, laikoma slapta ir neviešinama.

2.2. Pirkėjas, užsiregistruodamas „supersiurblys.lt“ el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Pirkėjas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1 . Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

3.2. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutartys yra registruojamos ir saugomos „supersiurblys.lt“ elektroninėje parduotuvėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „supersiurblys.lt“ elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „supersiurblys.lt“ elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu info@supersiurblys.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2 Pirkėjas privalo atsiimti siunčiamą prekę per 5 darbo dienas (jeigu siųsta Lietuvos paštu), per 72 val., jeigu siųsta LPEXPRESS paštomatų tinklu. Pirkėjas pažeidęs šiuos terminus, apmoka visas su neatsiimta siųsta pardavėjo patirtas faktines išlaidas (siuntos, susigražinimo, perpakavimo, persiuntimo, ir kt.).

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1., 8.2.2., punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, JAV doleriais arba Didžiosios Britanijos svarais sterlingais.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:

8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į „supersiurblys.lt“ banko sąskaitą.

8.2.2. Apmokėjimas naudojant paysera.lt sistemą. Ši sistema – tai saugus būdas greitai ir patogiai atsiskaityti už prekes. Ja naudojantis Jums nereikės patiems formuoti pavedimo – tai už Jus padarys integruota sistema. Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į paysera.lt sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą.

8.2.3. Apmokėjimas grynais atsiimant prekę. Pirkėjui pasirinkus šį būdą, už prekes jis galės atsiskaityti savo vietovės pašto skyriuje, prekės atsiėmimo metu sumokėjus papildomai Lietuvos paštui tuo metu galiojančius piniginės perlaidos paslaugos mokesčius. Taip pat pasirinkęs šų būdą, pirkėjas įsipareigoja atsiimti ir pamokėti už prekes per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo sekančios siuntos pristatymo į atitinkamą pirkėjo pašto skyrių dienos (pagal siuntos registracijos numerį).

8.2.4. Atsiskaitydamas 8.2.punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.2. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą (tikslus adresas, namo numeris, buto numeris, pašto kodas) bei kontaktinio telefono numerį.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama „supersiurblys.lt“ el. parduotuvės svetainėje.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos parduodamos „supersiurblys.lt“ el. parduotuvėje prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad „supersiurblys.lt“ el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „supersiurblys.lt“ el. parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.4. Jei Pardavėjo el. krautuvėlėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11.6. Visus pranešimus „supersiurblys.lt“ Pirkėjas turi teikti elektroniniu paštu info@supersiurblys.lt

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

KIRBY nuomos sutartis, sąlygos ir taisyklės


1.    SUTARTIES OBJEKTAS.

1.1.     Sutarties objektas yra Kirby namų valymo sistemos (toliau – ĮRANGA) nuoma.
1.2.     Įrangą (1 vnt.) sudaro Kirby siurblys (susidedantis iš bazinio agregato, giluminio valymo antgalio, rankenos, išorinio dulkių maišo), 16 antgalių-priedų rinkinio (dežė, 2 vnt. prailginimo lazdos, kampinis antgalis su oro srauto reguliavimu, šampūnavimo ir vandens pistoletas, šampūnavimo pistoleto putų gamybos antgalis-filtriukas, maža rankena, oro srauto apsauga, žarna, galvos masažo antgalis, pripūtimo antgalis, dulkių valymo antgalis, minkštų baldų siurbimo antgalis, kietų paviršių siurbimo antgalis, kietų grindų siurbimo antgalis, prailgintas antgalis sunkiai prieinamoms vietoms siurbti), Turbo šepečio, Kirby kilimų sistemos priedo susidedančio iš  9 detalių (šampūno rezervuaras, kamštelis, filtriukas, kempinėlė, žarnelė, lovelis, antgalis, volelis, plastikinė apsauga);
1.2.1.     Gamintojas - Kirby, JAV.
1.2.2.     Modelis – G7 Ultimate.
1.2.3.     Įrangos (1 vnt.) vertė yra 500 EUR.

2.    NUOMOS LAIKOTARPIS

2.1.     Sutartis kartu yra ir priėmimo perdavimo aktas.
2.2.     NUOMININKAS privalo gražinti įrangą iki kol sueis 24 val. nuo  KIRBY NAMŲ VALYMO ĮRANGOS NUOMOS SUTARTIES įsigaliojimo momento.

3.    ĮRANGOS PRIĖMIMAS IR PERDAVIMAS

3.1.     ĮRANGOS priėmimas ir perdavimas Nuomos laikotarpio pabaigoje įforminamas surašant bei pasirašant ĮRANGOS grąžinimo aktą (- us).
3.2.     NUOMININKO pageidavimu, NUOMOTOJAS gali suteikti ĮRANGOS transportavimo paslaugas į/iš nurodytos vietos savo ar samdytu transportu, taip pat sumontuoti bei išmontuoti ĮRANGĄ.
3.3.     Transportavimo išlaidos (įrangos nuvežimas ir pasiėmimas) yra įtrauktos į Kirby nuomos kainą.

4.    ŠALIŲ PAREIGOS

4.1.     Nuomotojas privalo:

4.1.1.     Užtikrinti, kad NUOMININKUI perduodama ĮRANGA būtų techniškai tvarkinga, švari bei nurodytos komplektacijos, taip pat laiku atlikti ĮRANGOS techninį aptarnavimą.
4.1.2.     ĮRANGOS naudojimo pasekoje dėl NUOMOTOJO kaltės įvykus avarijai, kaip galima skubiau pašalinti jos padarinius.
4.1.3.     NUOMININKUI paprašius, suteikti jam papildomą informaciją apie ĮRANGOS naudojimo ypatumus.

4.2.     Nuomininkas įsipareigoja:

4.2.1.     Naudoti ĮRANGĄ tik pagal tiesioginę jos paskirtį griežtai laikantis ĮRANGOS eksploatacijos instrukcijoje nurodytų reikalavimų bei užtikrinant, kad ĮRANGĄ eksploatuojantys asmenys būtų blaivūs, neapsvaigę nuo narkotikinių medžiagų, taip pat, kad jie būtų susipažinę su ĮRANGOS eksploatavimo reikalavimais. ĮRANGOS eksploatavimo metu pastebėjus bet kokius ĮRANGOS darbo sutrikimus, nedelsiant nutraukti bet kokius darbus su šia ĮRANGA bei apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip iki darbo dienos, kurią ĮRANGOS trūkumai pastebėti pabaigos) pranešti NUOMOTOJUI.
4.2.2.    Nenaudoti įrangos statybinio laužo siurbimui, poremontinių gruzo, glaisto dulkių siurbimui, kalkintų lubų, sienų siurbimui ir pan.
4.2.3.    Naudoti įrangą išskirtinai namų aplinkoje, grindų, daiktų, kilimų, čiužinių ir pan. siurbimui ir valymui.
4.2.4.    Nesiurbti drėgnų šiukšlių, drėgmės, vandens, skysčių, nes tai gali sugadinti įrenginį, taip pat Kirby kilimų plovimo sistemos šampūno mišiniui nenaudoti jokių cheminių mišinių, išskyrus nuomotojo pateiktus, nes tai gali sugadinti įrenginį;
4.2.5.     Be NUOMOTOJO rašytinio sutikimo nedisponuoti ĮRANGA (nesubnuomoti, neįkeisti ir pan.) taip pat bet kokiu būdu šią ĮRANGĄ neperdirbti ar neatlikti jos pagerinimo darbų.
4.2.6.     Nuomos laikotarpiui pasibaigus, nedelsiant grąžinti NUOMOTOJUI ĮRANGĄ bei jos priedus (eksploatacijos instrukcijas bei kitus su ĮRANGA NUOMOTOJO perduotus daiktus) ne blogesnės būklės nei gavo Nuomos laikotarpio pradžioje, atsižvelgiant į jos normalų nusidėvėjimą.  NUOMININKUI pavėlavus laiku grąžinti ĮRANGĄ, Nuomos laikotarpis pratęsiamas iki jo nutraukimo NUOMOTOJO pareikalavimu, kuris gali būti daromas bet kokiu pagrindu įspėjus apie tai NUOMININKĄ prieš 8 (aštuonias) darbo valandas.
4.2.7.     Prieš grąžinant, ĮRANGĄ paruošti grąžinimui t.y. ją išvalyti, sutvarkyti ir t.t, bei apie grąžinimą iš anksto informuoti NUOMOTOJĄ.
4.2.8.     Jeigu NUOMININKAS grąžina neparuoštą ĮRANGĄ (neišvalytą, nesutvarkytą ir t.t.), jis privalo apmokėti NUOMOTOJUI ĮRANGOS sutvarkymo, išvalymo išlaidas.
4.2.9.     Jei NUOMININKAS pablogina ĮRANGĄ ar ĮRANGA pablogėja dėl veiksnių už kurių neigiamas pasekmes riziką prisiėmė ar atsakomybė priskiriama NUOMININKUI, jis privalo NUOMOTOJUI visiškai atlyginti ĮRANGOS remonto (vertės, funkcionalumo atstatymo) išlaidas, taip pat dėl to patirtus nuostolius. ĮRANGOS pabloginimu laikomas bet koks ĮRANGOS vertės ir/ar jos funkcionalumo sumažėjimas, nesąlygotas normalaus nusidėvėjimo, taip pat bet kokie kiti ĮRANGOS trūkumai, neaptarti ĮRANGOS priėmimo – perdavimo akte ĮRANGOS perdavimo metu Nuomos laikotarpio pradžioje.
4.2.10.     NUOMININKAS atsako už ĮRANGOS praradimą (tame tarpe vagystę) bei sunaikinimą, kaip šios ĮRANGOS saugotojas Civilinio kodekso XLII skyriaus nustatyta tvarka ir sąlygomis (ĮRANGOS pasauga yra neatlygintinė). Apie ĮRANGOS praradimą ar sunaikinimą NUOMOTOJAS turi būti informuotas per vieną darbo dieną.
4.2.11.    NUOMININKAS be papildomo užmokesčio turi teisę nedelsiant gauti visą reikalingą  informaciją apie ĮRANGOS naudojimą.

5.    NUOMOS MOKESTIS, MOKĖJIMAI BEI ATSISKAITYMAI

5.1.     NUOMOS MOKESTIS yra 39,95 EUR už 3 kalendorines dienas (į kainą jau iskaičiuotas 7,24 EUR kainuojantis dulkių maišelis, 1 vnt. ir transportavimo išlaidos);
5.2.     Papildomos Eksplotacinės Priemonės (PEP) tai gali būti: Kirby originalus dulkių maišelis, kainuojantis 7,24 EUR (kiekvienam klientui įranga pateikiama su nauju, tuščiu dulkių maišeliu), Kirby kilimų šampūno koncentratas (1L kaina 23,17 EUR), alternatyvus aukštos kokybės kilimų šampūno koncentratas 0,5L 10 EUR (išeiga 2-3 kartus mažesnė nei Kirby originalaus šampūno koncentrato), kitos cheminės priemonės ar prekės iš parduotuvės www.supersiurblys.lt.
5.3      Mokestis skaičiuojamas bei mokamas už Nuomos laikotarpį nuo ĮRANGOS priėmimo perdavimo datos iki ĮRANGOS grąžinimo NUOMOTOJUI;
5.4.    . Jei ŠALYS nesusitarė kitaip NUOMOS MOKESTIS NUOMOTOJUI mokamas avansu priėmimo perdavimo akto surašimo metu.

6.    ATSAKOMYBĖ

6.1.     Jeigu NUOMININKAS laiku nesumoka pagal SUTARTĮ priklausančių mokėti sumų, jis už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną NUOMOTOJUI moka 0,2 procentų laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius.
6.2.     NUOMOTOJAS neatsako už žalą NUOMININKO patirtą dėl ĮRANGOS gedimo, jei gedimas nėra sąlygotas NUOMOTOJO kaltės. Įvykus ĮRANGOS gedimui, preziumuojama NUOMININKO kaltė.
6.3.     Nuomos laikotarpio metu, NUOMININKAS tretiesiems asmenims už ĮRANGOS, kaip padidinto pavojaus šaltinio sąlygotą žalą, atsako kaip jos teisėtas valdytojas.

7.    SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1.     SUTARTIS įsigalioja tą dieną, kurią ją pasirašo abi ŠALYS.
7.2.     SUTARTIS galioja iki abipusio šalių atsiskaitymo pagal šią SUTARTĮ.

8.    GINČŲ SPRENDIMAS IR FORCE MAJEURE APLINKYBĖS

8.1.     Vienai ŠALIAI pažeidus kitos ŠALIES SUTARTIES sudarymu įgytas teises, kita ŠALIS prieš imdamasi teisinių veiksmų (išskyrus sutarties nutraukimo 8.2. punkte numatyta tvarka atveju) privalo pateikti jai raštišką pretenziją, kurioje turi būti nurodytas teisių pažeidimas bei terminas pažeidimui pašalinti. Per nurodytą terminą pažeidimų nepašalinus ginčai išskyrus tuos atvejus, kai ši SUTARTIS numato vienašališkus sprendimus, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų numatyta tvarka.
8.2.     Pranešimas apie force majeure aplinkybes ir jų pasekmes perduodamas telegrama, telefaksu arba teleksu iš karto ar ne vėliau kaip per 12 valandų dienų nuo jų pradžios, informuojant suinteresuotą šalį apie šį įvykį, o po to smulkus raštiškas paaiškinimas apie nenumatytas aplinkybes ir apie galimybę toliau vykdyti Sutarties sąlygas siunčiamas kitai Šaliai per 10 dienų.
8.3.     Force majeure išlygai yra taikomos visos kitos su tuo susijusios Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos.

9.    KITOS NUOSTATOS

9.1.    Visos SUTARTIES sąlygos bei informacija susijusi su jos vykdymu yra laikomos konfidencialia.
9.2.    SUTARTIS sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. Nuomotojui ir Nuomininkui paliekama po vieną SUTARTIES egzempliorių.

10.    ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI